Spændende muligheder

Som skole og uddannelsesinstitution har dine elever og studerende bl.a. mulighed for at deltage i forskellige konkurrencer målrettet både grundskolen, ungdomsuddannelserne og studerende på en videregående uddannelse.


 

 

 

 

 

 

 

Om Projekt Edison og NextLevel

Projekt Edison er for 6.-7. klasse i grundskolen og NextLevel er for 8.-10 klasse. Begge programmer har muligheder for at forberede elever på mødet med entreprenørskab og innovation senere i uddannelsessystemet samt at ligge grundstenene til det mind-set, der vil efterspørges på det fremtidige arbejdsmarked. Tillige er det en unik mulighed for konkurrence-deltagelse med andre fra hele landet. Aalborg kommune, Frederikshavn kommune, Hjørring kommune og Rebild kommune deltager fra Nordjylland.

Om Company Programme

Company Programme er et learning-by-doing forløb for ungdomsuddannelserne, og er bredt repræsenteret geografisk i hele Nordjylland. Til den regionale messe deltager der i gennemsnit knap 400 elevvirksomheder. Efter regionalmessen har eleverne hen over foråret mulighed for at deltage i National entreprenørskabsmesse og senere DM i Industriens Hus.

Om Start Up Programme

Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb for studerende på de korte og mellemlange videregående uddannelser, der skal være med til at styrke de studerendes idégenerering. I 2016 afholdtes der for første gang et regionsmesterskabet i Aarhus, hvor studerende fra Nord- og Midtjylland deltog og fik feedback på deres virksomhedsidéer. De bedste teams sendes videre til Danmarksmesterskab i entreprenørskab til maj. I år afholdes regional mesterskab hos Erhverv Randers den 24. april.